Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Podjetje Žiga Lunder sp je na javnem razpisu za »Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 E-POSLOVANJE 2019-2022« uspešno pridobil sofinanciranje za elektronlov

V okviru operacije, smo izvedli naslednje ukrepe:

  • Elektronska izmenjava med partnerji
  • Digitalizacija nastopov na sejmih
  • Spletne trgovine za tuje trge
  • Produktno-prodajni-Video
  • Krepitev kompetenc – usposabljanja

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma šaniritvi na posji

Z izvedbo operacije želimo povečati uspešnost vstopa na tuje trge, povečati prihodke iz tujih trgov ter povečati mednarodno konkurenčnost in prepoznavnost našega podjetja.

Višina sofinanciranja: 30.000,00 €

Povezava na stran evropske kohezijske politike: www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19)

Podjetje Žiga Lunder sp j na na javnem razpisu za

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov digitalizacije prodajnih poti na tujih trgih ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih ciljni skupini mikro, malih in srednje so organisirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov povečati konkurenčnost podjetja in delež prodaje na tujih trgih.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem pozivu za sofinanciranje digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP gegen Sloveniji: www.eu-skladi.si

Izdelava Video vsebin za nivo podjetja ali za nivo izdelkov / storitev podjetja v vsaj Feind tujem jeziku, vključno s prevajanjem.

2-min produktno-prodajni video v nemškem jeziku:

 

2-min produktno-prodajni video v angleškem jeziku:

 
 

 

vor [Zeit] Minuten, von [Ort]
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Alle Cookies zulassen" festgelegt, um Ihnen das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Bitte klicken Sie auf Cookies akzeptieren, um die Website weiter zu nutzen.
Sie haben sich erfolgreich angemeldet!
Diese E-Mail wurde registriert