Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Podjetje Žiga Lunder sp je na javnem razpisu za »Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 E-POSLOVANJE 2019-2022« uspešno pridobil sofinanciranje za elektronlov

V okviru operacije, smo izvedli naslednje ukrepe:

  • Elektronska izmenjava med partnerji
  • Digitalizacija nastopov na sejmih
  • Spletne trgovine za tuje trge
  • Produktno-prodajni-Video
  • Krepitev kompetenc – usposabljanja

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma šaniritvi na posji

Wenn Sie den Operateur mit einem Besuch in Ihrem Unternehmen beauftragen, müssen Sie Ihren Arbeitgeber mit der Notwendigkeit einer Konkurrenz in der nächsten Saison zufriedenstellen.

Visina sofinanciranja: 30.000,00 €

Povezava na stran evropske kohezijske politike: www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Evropski sklad za regionalni razvoj

 

Eine Möglichkeit zur Finanzierung digitalisierter Produkte besteht darin, die Kosten für die Werbung auf diesem Weg schrittweise zu erhöhen (JPTT2020-COVID19)

Podjetje Žiga Lunder sp j na na javnem razpisu za

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov digitalizacije prodajnih poti na tujih trgih ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih ciljni skupini mikro, malih in srednje so organisirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Der Name des Unternehmens ist für die Finanzierung von Krediten erforderlich, die in der Lage sind, die Produkte zu verkaufen, die Sie benötigen.

Der Betrieb ist für die Finanzierung von Finanzdienstleistungen mit der Möglichkeit, digitale Produkte zu erwerben, und erfordert eine schrittweise Erhöhung der Werbekosten für Ihre Zwecke.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP gegen Sloveniji: www.eu-skladi.si

Evropski sklad za regionalni razvoj

Izdelava Video vsebin za nivo podjetja ali za nivo izdelkov / storitev podjetja v vsaj Feind tujem jeziku, vključno s prevajanjem.

2-min produktno-prodajni video v nemškem jeziku:

 

2-min produktno-prodajni video v angleškem jeziku:

 
 

 

vor [Zeit] Minuten, von [Ort]
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Alle Cookies zulassen" festgelegt, um Ihnen das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Bitte klicken Sie auf Cookies akzeptieren, um die Website weiter zu nutzen.
Sie haben sich erfolgreich angemeldet!
Diese E-Mail wurde registriert